Europa

Wir haben auch viele Straßenkarten im Programm. Um eine gute Übersicht zu behalten, haben wir sie nach Ländern geordnet.

!

Wählen Sie hier das Land, für das Sie eine Straßenkarte suchen.

!
3-8264-1103-X
Gewicht: g

Adac Alpen (1:750.000)

Alpen 

Strassenkarte

9782067190979
Gewicht: g

Europa - Europe Mic (1:3.000.000)

 Europa - Europe map

Strassenkarte mit Ortsregister
9782067227842
Gewicht: g

Europe atlas MIC 2018

9783259013069
Gewicht: g

Europe Kümmerly & FreyAlpenstrassen - Alpine Roads (1:700.000)

Alpenstrassen - Alpine Roads

Wegenkaart met plaatsnamenregister
Roadmap with Town index
Strassenkarte mit Ortsverzeichnis

9789059346826
Gewicht: g

Europe Map of Nazi Camps

Op vraag van het Instituut van de Veteranen (IV - NIOOO) maakte het NGI een grote historische overzichtskaart van de opsluitingsplaatsen van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De overzichtskaart op schaal 1:1 200 000 geeft van België in het westen tot de Pools-Russische grens in het oosten en van het noorden van Duitsland tot het zuiden van Oostenrijk de lokalisatie van 2100 opsluitingsplaatsen weer, gelegen op het grondgebied van het Derde Rijk. De kaart lokaliseert 21 concentratiekampen, 6 uitroeiingskampen, 67 heropvoedingskampen, 70 doorgangs- of werkkampen voor rassendeportatie, 798 kommando's (werkkampen die bij concentratiekampen hoorden), 509 gevangenissen, 95 stalags (gevangenenkampen), 46 oflags (gevangenenkampen voor officieren) en 498 andere kampen.

De kaart is de meest volledige in haar soort. Het historisch opzoekingswerk gebeurde onder leiding van de heer Cardoen, verantwoordelijk voor de sectie Herinnering van het Instituut voor Veteranen, terwijl de sectie Speciale Werken van het NGI de cartografie voor haar rekening nam.

A la demande de l’Institut des Vétérans – INIG, l’IGN a réalisé une grande carte générale historique des lieux de détention du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

La carte générale à l’échelle 1:1 200 000 donne la localisation de 2100 lieux de détention sur tout le territoire du IIIe Reich, depuis la Belgique à l’ouest jusqu’aux confins de la Pologne et de la Russie à l’est et du nord de l’Allemagne au sud de l’Autriche. La carte localise 21 camps de concentration, 6 camps d’extermination, 67 camps de rééducation, 70 camps de transit et de travail pour la déportation raciale, 798 Kommandos (camps de travail annexes), 509 prisons, 95 stalags (camps pour prisonniers de guerre), 46 oflags (camps pour officiers) et 498 autres camps.

Cette carte est la plus complète en son genre. Le travail de recherche historique a été effectué sous la direction de Jean Cardoen, en charge de la section Mémoire de l’Institut des Vétérans (IV-INIG), tandis que la section des Travaux spéciaux de l’Institut géographique national s’est chargée du travail cartographique.

9780749551186
Gewicht: g
aa-western-europe-0001

Western Europe AA (1:1.706.000)

Western Europe 

Wegenkaart met plaatsnamenindex.