Thematische kaarten

Thema maps of Belgium
g

NGI Military Tourism in Belgium (1:250.000)

Military Tourism in Belgium

g

Battle map 1914 - 1918 (1:35.000)

Battle map 1914 - 1918
The Great War in Flanders

g

Europe Map of Nazi Camps

Op vraag van het Instituut van de Veteranen (IV - NIOOO) maakte het NGI een grote historische overzichtskaart van de opsluitingsplaatsen van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De overzichtskaart op schaal 1:1 200 000 geeft van België in het westen tot de Pools-Russische grens in het oosten en van het noorden van Duitsland tot het zuiden van Oostenrijk de lokalisatie van 2100 opsluitingsplaatsen weer, gelegen op het grondgebied van het Derde Rijk. De kaart lokaliseert 21 concentratiekampen, 6 uitroeiingskampen, 67 heropvoedingskampen, 70 doorgangs- of werkkampen voor rassendeportatie, 798 kommando's (werkkampen die bij concentratiekampen hoorden), 509 gevangenissen, 95 stalags (gevangenenkampen), 46 oflags (gevangenenkampen voor officieren) en 498 andere kampen.

De kaart is de meest volledige in haar soort. Het historisch opzoekingswerk gebeurde onder leiding van de heer Cardoen, verantwoordelijk voor de sectie Herinnering van het Instituut voor Veteranen, terwijl de sectie Speciale Werken van het NGI de cartografie voor haar rekening nam.

g

NGI In Flanders Fields Belgium

In Flanders Fields Belgium
Militair Erfgoed in West-Vlaanderen

g

IJzerfront Toeristische (auto)route

IJzerfrontroute  1914 - 18

74 km 

g

Ypres - Salient (auto) route

Ypres Salient - 1914 - 18 - 70 km