URL van deze pagina:

about:blank file:///C:/Documents%20and%20Settings/Joris/My%20Documents/ShopFactory%20Websites/ManyMaps2/Runtime/contents/nl/d27.html


Bundesamt für Landestopographie

Hieronder vindt u de lijst van de BLT topografischekaarten die we van Zwitserland beschikbaar hebben. Ze werden onderverdeeld in de kaarten op schaal 1:50.000 en 1:25.000.

1:50.000-kaarten bestaan uit 3 types waaronder de T-kaarten die ingekleurde wandelpaden bevat.
1:25.000-kaarten zijn gedetailleerder en beter geschikt voor het plannen van tochten in het hooggebergte.

Selecteer hieronder de schaal die uw voorkeur geniet of bekijk het overzicht.

!