België

Vaarkaarten van België.

De hieronder opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
!
Gewicht: g

Nautische Atlas Belgische Vaarwegen 2015

Nieuw: gedetailleerde Navigatieatlas en vaargids in twee delen. Van Reims tot Rotterdam.

e nautische atlas Belgische vaarwegen geeft alle bevaarbare Belgische waterwegen. Van Rotterdam (Nl) tot Reims (Fr). Nauwkeurig in kaart gebracht met gedetailleerde beschrijvingen.

 

Meer informatie: 

Compleet vernieuwde vaaratlas van alle Belgische vaarwegen en de aangrenzende vaarwateren net over de grens; van Rotterdam tot aan Reims in Frankrijk. Ruim vijftienhonderd kilometer bevaarbare Belgische waterwegen zijn nauwkeurig in kaart gebracht met een gedetailleerde trajectbeschrijving volgens km-afstandspunten. De nautische atlas bestaat uit 2 delen:

Volume 1: Noord-Frankrijk, Wallonië en Brusselse Regio (inclusief vouwkaart van het gehele gebied).
Volume 2: Brusselse Regio, Vlaanderen en Zuid-Nederland.

9789052080727
Gewicht: g

Geocart Kaart der waterwegen van België

Kaart der waterwegen van België

Alle informatie op 4 kaarten.

- kanalen en rivieren
- havens en jachthavens
- bruggen, sluizen en liften
- met telefoonnummers van de sluizen
- marifonie (V.H.F.)
- dwarsdoorsneden van kanalen en rivieren
- doorvaarthoogtes
- waterdieptes
- meerplaatsen
- bevoorradingspunten
- jachtclubs en watersportverenigingen

Vochtbestendig.

9780852887608
Gewicht: g

Imray Inland Waterways of Belgium (UK)

 Inland Waterways of Belgium

There has not been a guide in English to the Inland Waterways of Belgium since E E Benest's handbook went out of print in the early 1960's. Jacquelne Jones' new guide provides detailed coverage for anyone interested in this underrated waterway network.

It is a fascinating cruising area in it's own right, with contrasting canals and navigable rivers that thread their way across both the lowlands of Flanders and the massif of the Ardennes. The Belgian waterways link Northern France with the Netherlands and Germany and this work will be essential for boats crossing borders.

Jacqueline Jones's new waterway-by-waterway guide provides all the essential information for navigation, as well as details about things to do and places to see in Belgium's historic cities. Fully illustrated with clear maps and the author's photography, this book is a must for anyone cruising Belgium or en-route to the French or Dutch canals.

It comes with a folded map of the Belgian Waterways System.

Pages: 170
Dimensions: 21cm x 29,5cm
Language: English

9782916919430
Gewicht: g

Navicarte 23 Scheepvaartwegen in België

Scheepvaartwegen in België

Kaart met aanduiding van alle belangrijke informtie zoals snelheid, bruggen, diepte, breedte en veel meer.
adressen van beheerders
vaarrechten.
inningsposten van vaarrechten
stuurbrevet
vlagbrief
scheepsmeting en indetificatie
inschrijving en motortaks
buitenlandse boten
verplichte uitrusting
uurschema van de scheepvaart
bedieningstijden van bruggen en sluizen

Vaarkaart België
Gewicht: g

NGI Kaart van de scheepvaartwegen (1:250.000)

Kaart van de scheepvaartwegen ed. 2016

Deze vaarkaart voor Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg (NL), Noord-Brabant (NL) en Nord-Pas de Calais (FR) bevat o.a. telefoonnummers en VHF-kanalen van sluizen, van beweegbare bruggen, en van de jachthavens, de aanduiding van jachthavens, aanmeer- en aanlegplaatsen, trailerhellingen, milieustations, tankstations (ook met witte diesel), veerdiensten, vrije hoogte en diepgang, afstand in kilometer, jaagpaden, toeristische infopunten, snelvaart-, waterski- en jetskizones, instapplaatsen voor kano, kajak en roeien, kilometerpunten en enkele uitvergrotingen.

Vaargids Maas-Schelde
Gewicht: g

Toeristische vaargids Maas en Schelde

Toeristische Vaargids
Toervaren in het land van Maas en Schelde

Inleiding

Deze toeristische vaargids is ontwikkeld om het toervaren in het zuiden van Nederland en een groot deel van Vlaanderen te bevorderen en om u informatie te geven over de vaar- en recreatiemo­gelijkheden die deze regio biedt. Van enkele delen van het vaargebied bestaan goede vaarkaarten (zie Publicaties), maar niet van het gehele gebied. Deze gids tracht een aanvulling te zijn op bestaande nau­tische kaarten, maar is zeker geen vervanging daar­voor. Wij raden u dan ook aan om bestaande nauti­sche kaarten van het gebied, alsmede de Almanak voor Watertoerisme deel I en 2 aan boord te heb­ben als u gaat varen.

 

De kaarten

Deze vaargids behandelt alle bevaarbare wateren in de provincies Noord-Brabant en Limburg in Nederland en Limburg, Antwerpen en Vlaams­Brabant (arrondissement leuven) in België. U treft de wateren op alfabetische volgorde aan, waarbij ervoor gekozen is om enkele wateren gezamenlijk te behandelen. Dit zijn Biesbosch & Merwede, Hollandsch Diep & Amer en Schelde/Zeeschelde & Antwerpen. De 'waterenindex' op pagina geeft

aan op welke pagina u welk water aantreft. Enkele wateren kennen 'in de volksmond' een andere benaming dan de officiële. In de waterenindex wordt dan verwezen naar de officiële benaming.

Alle wateren 'openen' met twee inleidende pagi­na's waar u behalve een stukje historie ook een samenvatting van de belangrijkste nautische gege­vens aantreft zoals de bedieningstijden voor slui­zen, marifoonkanalen en dergelijke.

 

De hoofdstukken direct hierna behandelen belang­rijke wetenswaardigheden over varen in het binnen ­en buitenland en er worden tips gegeven om het veilig varen te bevorderen. In het hoofdstuk Schelde/Zeeschelde en Antwerpen wordt overigens extra aandacht besteed aan het veilig varen door Antwerpen en de eventuele douane-formaliteiten.

 

Aantal blz: 206

Formaat: 19 x 29,5 cm

Taal: Nederlands

 

 

9789077135426

Varen en fietsen langs de frontlijn

Varen en fietsen langs de frontlijnroute

Eric Dewilde

Mens & Cultuur Uitgevers
9789018035914
Gewicht: g

Wateralmanak 1

ANWB Wateralmanak 1 2013/2014
Wateralmanak 1 editie 2013 - 2014 is weer compleet geactualiseerd. Het bevat het actuele Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Opgenomen zijn alle wet- en regelgeving die voor de watersporter van belang zijn. In Nederland en België geldt de wettelijke verplichting om van bepaalde scheepvaartreglementen en het 'Handboek voor de Marifonie in de Binnenvaart' het meest recente reglement aan boord te hebben. Door ANWB Wateralmanak 1 aan boord te hebben, voldoet u aan deze verplichting. Verder bevat deze uitgave een schat aan praktische informatie als vaaraanwijzingen, vlagvoering en 'watersport en de wet'.- Inclusief Binnenvaart Politie Reglement (BPR)- Uitreksel 'Handboek Marifonie in de Binnenvaart'
9789018037444
Gewicht: g

Wateralmanak 2

Vaargids - Watersport Wateralmanak Vaargegevens Nederland - België deel 2 - 2014 | ANWB
Voor het nieuwe vaarseizoen is Wateralmanak 2 weer compleet herzien. Het bevat de meest recente informatie over de Nederlandse en Belgische vaarwegen. Onmisbaar voor aan boord van uw motorboot of zeilboot. De Wateralmanak II is voorzien van actuele gegevens van meer dan 1000 jachthavens, bedieningstijden van bruggen en sluizen en brug- en sluisnummers, welke naar de ANWB Waterkaarten verwijzen.
Deze almanak 2014 bevat o.a:
-Handleiding vaarweg informatie
-Handleiding voorzieningen
-Blauwe vlag-criteria voor jachthavens
-Verklaring van symbolen in Nederland, Duits, Engels en Frans
-Vaarweginformatie van Nederlandse wateren en plaatsen
-Voorzieningen voor de watersport in Nederland
-Watertoeristische gegevens van Belgische plaatsen en Belgische wateren
-Tafels voor hoogwater en laagwater met toelichting
-Indeling getijgegevens Nederland
-Tafels voor hoog- en laagwater Harlingen 2013
-Tafels voor hoog- en laagwater Hoek van Holland 2013
-Tafels voor hoog- en laagwater Vlissingen 2013
-Tijden van opkomst en ondergang zon en maan in 2013
-Districtenindeling Nederlande kustwateren
-Nederlands Marifoonnet
-Frequenties van Radio
-Scheepvaartberichten Nederlnad, België
-Weerberichten
-NAVTEX uitzendingen
-Adressen van allerlei instanties w.o de ANWB
-Register voorzieningen in Nederland, w.o. Kampeerterreinen, botenliften, tailerhellingen en vaarscholen