Thematische kaarten

Thema maps of Belgium

!
9789059344792
Gewicht: g

Belgium Battlefield of Europe (1:250.000)

Belgium Battlefield of Europe
Militair toerisme in België
 

Militair erfgoed - Le patrimoine militaire - Militayr heritage - Militar erbe

Wegenkaart van België met aanduiding van oorlogsmonumenten, militaire begraafplaatsen, musea voor krijgsgeschiedenis, kastelen en burchten, vestingwerken, slagvelden en bewegwijzerde toeristische autocircuits. Met informatie over de evolutie in de vestingbouw.

9789078131045
Gewicht: g

Belgium Frontkaart 1914 - 1918 (1:35.000)

Frontkaart 1914 - 1918
De Grote Oorlog in de Westhoek

Deze frontkaart brengt voor het eerst een compleet overzicht van al het oorlogserfgoed in de Westhoek, van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Een nieuwe terreinopname, gecombineerd met een analyse van historische loopgraafkaarten, resulteert in een nauwkeurige situering (in tijd en ruimte) van frontlijnposities, militaire acties en onderwaterzettingen.

Meer dan 220 gedenktekens, 170 sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters, ... worden gedetailleerd op kaart gelocaliseerd. De complementaire viertalige zoekindex (met GPS locaties!) laat toe elke oorlogssite terug te vinden en er informatie over op te vragen.

De projectie op een hedendaagse cartografische achtergrond, met aanduiding van musea, toeristische diensten, bezoekers- en documentatiecentra, maakt van deze frontkaart een onmisbaar instrument voor een bezoek aan de frontstreek.

De Frontkaart bestaat uit een kaart en een bezoekersgids. Beide zijn complementair maar kunnen ook apart worden gebruikt. Ze refereren intuïtief naar elkaar door kleurgebruik en symboliek.

De kaart toont de precieze ligging van alle oorlogssites. Een specifiek pictogram toont aan over welk type site het gaat, de nummering verwijst naar de zoekindex in de bezoekersgids. Bij monumenten en oorlogsgraven wordt een bijkomende aanduiding voor de nationaliteit gegeven.

Ook op de kaart worden de exacte ligging van de frontlijnen, de frontlijnbewegingen, de offensieven, de veldslagen en de onderwaterzettingen weergegeven. Door middel van kleurgebruik (aan elke belangrijke periode werd een aparte kleur toegekend) wordt de chronologie van de krijgsverrichtingen bevattelijk voorgesteld en kan men als het ware het verloop van de oorlog volgen.

De bezoekersgids bevat een uitgebreide gestructureerde lijst met alle oorlogssites. De lijst in functioneel opgedeeld in 3 hoofdcategorieën (monumenten, begraafplaatsen, oorlogssites), corresponderend met de pictogrammen op de kaart.

Bij monumenten is er een verdere opdeling in subcategorieën naar nationaliteit, en wordt er vermeld voor welke eenheid, persoon of gebeurtenis het monument werd opgetrokken.

Bij oorlogsgraven is er een verdere opdeling in subcategorieën naar nationaliteit en ligging van de graven. Bij elke begraafplaats wordt het aantal graven vermeld. Bij individuele graven wordt de naam van de gesneuvelde, de eenheid en (indien beschikbaar) de datum van overlijden toegevoegd.

Alle sites in de lijst zijn per categorie logisch gerangschikt. Van elke site is de naam en het adres (straat en gemeente) opgenomen. De gridreferentie en de nummering verwijzen naar de positie van de site op de kaart.

Sterktepunten:

. het volledige front van Nieuwpoort tot Ploegsteert

. compleet overzicht van al het oorlogserfgoed

. hedendaagse cartografische achtergrond schaal 1/35.000

. gebaseerd op nieuwe terreinopname en historische loopgraafkaarten

. detailsituering van frontlijnposities, militaire acties en onderwaterzettingen

. viertalige zoekindex (met GPS locaties) met gedenktekens, sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters, musea, toeristische diensten, bezoekers- en documentatiecentra, ...

. overzicht van de meest aanbevolen sites voor bezoek

9789059346826
Gewicht: g

Europe Map of Nazi Camps

Op vraag van het Instituut van de Veteranen (IV - NIOOO) maakte het NGI een grote historische overzichtskaart van de opsluitingsplaatsen van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De overzichtskaart op schaal 1:1 200 000 geeft van België in het westen tot de Pools-Russische grens in het oosten en van het noorden van Duitsland tot het zuiden van Oostenrijk de lokalisatie van 2100 opsluitingsplaatsen weer, gelegen op het grondgebied van het Derde Rijk. De kaart lokaliseert 21 concentratiekampen, 6 uitroeiingskampen, 67 heropvoedingskampen, 70 doorgangs- of werkkampen voor rassendeportatie, 798 kommando's (werkkampen die bij concentratiekampen hoorden), 509 gevangenissen, 95 stalags (gevangenenkampen), 46 oflags (gevangenenkampen voor officieren) en 498 andere kampen.

De kaart is de meest volledige in haar soort. Het historisch opzoekingswerk gebeurde onder leiding van de heer Cardoen, verantwoordelijk voor de sectie Herinnering van het Instituut voor Veteranen, terwijl de sectie Speciale Werken van het NGI de cartografie voor haar rekening nam.

A la demande de l’Institut des Vétérans – INIG, l’IGN a réalisé une grande carte générale historique des lieux de détention du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

La carte générale à l’échelle 1:1 200 000 donne la localisation de 2100 lieux de détention sur tout le territoire du IIIe Reich, depuis la Belgique à l’ouest jusqu’aux confins de la Pologne et de la Russie à l’est et du nord de l’Allemagne au sud de l’Autriche. La carte localise 21 camps de concentration, 6 camps d’extermination, 67 camps de rééducation, 70 camps de transit et de travail pour la déportation raciale, 798 Kommandos (camps de travail annexes), 509 prisons, 95 stalags (camps pour prisonniers de guerre), 46 oflags (camps pour officiers) et 498 autres camps.

Cette carte est la plus complète en son genre. Le travail de recherche historique a été effectué sous la direction de Jean Cardoen, en charge de la section Mémoire de l’Institut des Vétérans (IV-INIG), tandis que la section des Travaux spéciaux de l’Institut géographique national s’est chargée du travail cartographique.

9059340213
Gewicht: g

Belgium In Flanders Fields

In Flanders Fields Belgium
Militair Erfgoed in West-Vlaanderen

Deze kaart nodigt U uit op zoek te gaan naar de vele sites die getuigen van de oorlogen en conflicten, die in West-Vlaanderen werden uitgevochten. Naast omwallingen en stadspoorten, forten, slagvelden, monumenten, militaire begraafplaatsen en oorlogsmusea, ontdekt U ook tekens van Hoop en Vrede.

9789490932275
Gewicht: g

IJzerfront Toeristische (auto)route

IJzerfrontroute  1914 - 18

74 km 

De toeristische autoroute 14-18 verkent het gebied tussen Nieuwpoort, Diksmuide en Koekelare. De route laat je kennis maken met het verhaal van de onderwaterzetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Duitse bezetting aan de andere kant van het front in Diksmuide en Koekelare komt aan bod. Belgische, Duitse en Commonwealth-begraafplaatsen wijzen je, als stille getuigen, op de grote verliezen tijdens de vier oorlogsjaren aan de IJzer.

9789490932169
Gewicht: g

Ypres - Salient (auto) route

Ypres Salient - 1914 - 18 - 70 km
De toeristische autoroute 14-18 verkent de Ieperboog, een kwetsbare uitstulping in de frontlijn tijdens WO I. Centraal staat het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in en rond Ieper. De route neemt je mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden die herinneren aan het WO I-verleden in Ieper, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle.