Frontkaart 1914 - 1918 (1:35.000)

9789078131045
g
    Levertijd:2-4 dagen
Bestel
  • Beschrijving

Frontkaart 1914 - 1918
De Grote Oorlog in de Westhoek

Deze frontkaart brengt voor het eerst een compleet overzicht van al het oorlogserfgoed in de Westhoek, van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Een nieuwe terreinopname, gecombineerd met een analyse van historische loopgraafkaarten, resulteert in een nauwkeurige situering (in tijd en ruimte) van frontlijnposities, militaire acties en onderwaterzettingen.

Meer dan 220 gedenktekens, 170 sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters, ... worden gedetailleerd op kaart gelocaliseerd. De complementaire viertalige zoekindex (met GPS locaties!) laat toe elke oorlogssite terug te vinden en er informatie over op te vragen.

De projectie op een hedendaagse cartografische achtergrond, met aanduiding van musea, toeristische diensten, bezoekers- en documentatiecentra, maakt van deze frontkaart een onmisbaar instrument voor een bezoek aan de frontstreek.

De Frontkaart bestaat uit een kaart en een bezoekersgids. Beide zijn complementair maar kunnen ook apart worden gebruikt. Ze refereren intuïtief naar elkaar door kleurgebruik en symboliek.

De kaart toont de precieze ligging van alle oorlogssites. Een specifiek pictogram toont aan over welk type site het gaat, de nummering verwijst naar de zoekindex in de bezoekersgids. Bij monumenten en oorlogsgraven wordt een bijkomende aanduiding voor de nationaliteit gegeven.

Ook op de kaart worden de exacte ligging van de frontlijnen, de frontlijnbewegingen, de offensieven, de veldslagen en de onderwaterzettingen weergegeven. Door middel van kleurgebruik (aan elke belangrijke periode werd een aparte kleur toegekend) wordt de chronologie van de krijgsverrichtingen bevattelijk voorgesteld en kan men als het ware het verloop van de oorlog volgen.

De bezoekersgids bevat een uitgebreide gestructureerde lijst met alle oorlogssites. De lijst in functioneel opgedeeld in 3 hoofdcategorieën (monumenten, begraafplaatsen, oorlogssites), corresponderend met de pictogrammen op de kaart.

Bij monumenten is er een verdere opdeling in subcategorieën naar nationaliteit, en wordt er vermeld voor welke eenheid, persoon of gebeurtenis het monument werd opgetrokken.

Bij oorlogsgraven is er een verdere opdeling in subcategorieën naar nationaliteit en ligging van de graven. Bij elke begraafplaats wordt het aantal graven vermeld. Bij individuele graven wordt de naam van de gesneuvelde, de eenheid en (indien beschikbaar) de datum van overlijden toegevoegd.

Alle sites in de lijst zijn per categorie logisch gerangschikt. Van elke site is de naam en het adres (straat en gemeente) opgenomen. De gridreferentie en de nummering verwijzen naar de positie van de site op de kaart.

Sterktepunten:

. het volledige front van Nieuwpoort tot Ploegsteert

. compleet overzicht van al het oorlogserfgoed

. hedendaagse cartografische achtergrond schaal 1/35.000

. gebaseerd op nieuwe terreinopname en historische loopgraafkaarten

. detailsituering van frontlijnposities, militaire acties en onderwaterzettingen

. viertalige zoekindex (met GPS locaties) met gedenktekens, sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters, musea, toeristische diensten, bezoekers- en documentatiecentra, ...

. overzicht van de meest aanbevolen sites voor bezoek

!